Etidye


Etidye
Mete konesans nan yon sèvo. Aksyon yon moun ki ap shashe konnen yon bagay, yon disiplin, konstitisyon yon bagay, konesans nan yon disiplin.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Altènatif — Jan moun ki etidye fizik yo esplike elektrisite fonksyone, monte desann. Yon bagay ki kapab itilize nan plas yon lòt lè lòt la pa disponib …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Aprann — Pran konesans nan koute, li, etidye, fè eksperyans …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Avoka — Yon pwofesyonèl ki etidye lalwa pou defann akize nan tribinal. Moun ki entèprete lwa nan fason pa yo pou defann kliyan nan yon jijman, nan tribinal …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Dantis — Doktè ki te ale lekòl pou etidye dan e ki kapab analize, netwaye dan, mete fo dan pou moun …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Doktè — Yon pwofesyonèl ki etidye kèk pati, tout kò moun yon fason pou li kapab rekonèt nenpòt pati ki pa fonksyone byen e preskri medikaman pou ede òganis sa a rekòmanse fonksyone nòmal. Yon nivo etid yon moun fè nan yon bransh tankou teoloji, medsin,… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Ekoloji — Syans ki etidye anvirónman; tout detay kijan moun adapte yo avèk zòn yo ap viv la e moun nan antouraj yo …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Ekonomi — Syans ki etidye kijan biznis fèt nan yon peyi e kijan lajan pase nan men moun, soti nan yon endistri pou ale nan yon lòt, soti nan yon biznis pou ale nan yon lòt …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Enjenyè — Yon moun ki etidye jeni nan yon disiplin tankou mizik, elektwonik, sivil, e latriye …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Fizik — Yon bagay ki gen kò menmsi moun kapab ou byen pa kapab toushe. Syans ki etidye kijan tout bagay fonksyone, relasyon yon bagay avèk yon lòt, mouvman bagay, enèjy ki gen nan shak bagay, e latriye. Jan yon bagay fèt …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Fizisyen — Moun ki etidye, fè reshèsh, fè eksperyans nan syans fizik la …   Definisyon 2500 mo Kreyòl